Utbildning & Utveckling

Utbildning & Utveckling

Utbildning

Vill ni få inspiration och energi inför vardagens utmaningar?
Vi erbjuder specialpedagogiska kurser som ger inspiration och möjlighet till gemensam reflektion och utveckling.


Några exempel;

Inkludering – Vad betyder inkludering och hur kan vi skapa en inkluderande verksamhet?
Beteendeproblematik – Hur kan vi möta alla barn/elever med olika typer av problemskapande beteende?
Att möta elever med särskilda behov – Hur kan vi tillgänglighetsanpassa och differentiera undervisningen för alla elever?
Barn i sorg, barn i trauma – Ibland möter vi barn som förlorat en förälder, barn som kommer från krig. Hur kan vi bemöta och hjälpa dem på bästa sätt?
Flerspråkighet och språkstimulerande arbetssätt i förskolan

Utveckling

Vill ni utveckla hela er organisation? Synliggöra vilka områden ni behöver utveckla? Våra erfarna specialpedagoger kommer gärna ut till er, gör en genomlysning och kommer med förslag på utvecklingsområden.

Behöver ni hjälp med att utveckla era dokument? Vi kan hjälpa er med handlingsplaner, särskilda anpassningar, åtgärdsprogram och att ansöka om tilläggsbelopp.

Vi kommer också gärna ut till er för barn/elevobservationer och ger er verktyg att hitta möjligheter att möta alla barn/elever och ge dem förutsättningar att utvecklas i sin fulla potential.

Utbildning

Vill ni få inspiration och energi inför vardagens utmaningar?
Vi erbjuder specialpedagogiska kurser som ger inspiration och möjlighet till gemensam reflektion och utveckling.
Några exempel;
Inkludering – Vad betyder inkludering och hur kan vi skapa en inkluderande verksamhet?
Beteendeproblematik – Hur kan vi möta alla barn/elever med olika typer av problemskapande beteende?
Att möte elever med särskilda behov – Hur kan vi tillgänglighetsanpassa och differentiera undervisningen för alla elever?
Barn i sorg, barn i trauma – Ibland möter vi barn som förlorat en förälder, barn som kommer från krig. Hur kan vi bemöta och hjälpa dem på bästa sätt?

Flerspråkighet och språkstimulerande arbetssätt i förskolan

Utveckling

Vill ni utveckla hela er organisation? Synliggöra vilka områden ni behöver utveckla? Våra erfarna specialpedagoger kommer gärna ut till er, gör en genomlysning och kommer med förslag på utvecklingsområden.

Behöver ni hjälp med att utveckla era dokument? Vi kan hjälpa er med handlingsplaner, särskilda anpassningar, åtgärdsprogram och att ansöka om tilläggsbelopp.
Vi kommer också gärna ut till er för barn/elevobservationer och ger er verktyg att hitta möjligheter att möta alla barn/elever och ge dem förutsättningar att utvecklas i sin fulla potential.

Kontakta oss för frågor och konsultation.
Epost:
maria.engstam@specialpedagogkonsult.se
Telefon:
073-982 55 75

Kontakta oss för frågor och konsultation.
Epost:
maria.engstam@specialpedagogkonsult.se
Telefon:
073-982 55 75