Handledning & konsultation

Konsultation

Våra specialpedagoger, psykologer, kuratorer och beteendevetare kan konsulteras kring specialpedagogiska, psykologiska och beteendevetenskapliga frågor. Våra erfarna rektorer och förskolechefer hjälper gärna till med skol- och förskoleutvecklingsfrågor. Beskriv era behov så hittar vi rätt person till er organisation.

Handledning av arbetslag på förskolor och skolor

Vill ni pröva nya arbetssätt? Behöver du eller ni handledning kring förhållningssätt, kommunikation, ledarskap, enskilda barn/elever, grupper/klasser eller andra frågor gällande verksamheten? Vi kan som fristående konsulter ge handledning på ett professionellt sätt.

Vad är handledning? Handledning ökar professionalitet, förbättrar stresshantering, ökar problemlösningsförmågan. Handledning är enligt många den bästa kompetensutvecklingen eftersom den bygger på en inlärningsprocess som tar sin utgångspunkt i den enskilda deltagarens förutsättningar och den är process- och erfarenhetsgrundad. De kunskaper som utvecklas i handledningen implementeras direkt i den specifika organisationen. Under handledningen använder deltagarna både intellekt och känslor för att utveckla sin kompetens. Handledningen utgår från de aktuella situationer som deltagarna står mitt uppe i. Genom handledningsprocessen blir de som deltar uppfordrade att reflektera över teoretiska kunskaper, praktiska erfarenheter och sambandet dem emellan. På det sättet utvecklas de tankemässiga kunskaperna och dessa kan sedan omsättas i praktiken.

Syftet med handledning är ofta att öka professionaliteten, förbättra stresshantering och att öka problemlösningsförmågan, att utveckla verksamheten. Deltagarna erbjuds möjlighet till lärande och utveckling.

Effekten av kontinuerlig handledning är friskare, gladare och stresståligare pedagoger som ser betydelsen av sin egen roll och utveckling.

Vi arbetar bland annat med värdegrundsfrågor, förhållningssätt, kommunikation, samverkan, ledarskap och helhetssyn.

Coaching av förskolechefer/skolledare enskilt och i grupp

Vi erbjuder även förskolechefer/skolledare coaching antingen enskilt eller i grupp.

  • Kontakta gärna oss om ni har några frågor eller funderingar!