Handledning & konsultation

Handledning & konsultation

Specialpedagogisk handledning är en process för lärande som utgår från deltagarnas tidigare erfarenhet, värderingar och förutsättningar. Utifrån deltagarnas behov blir handledningen en kompetensutveckling som bygger såväl intellekt som känslor. Genom handledningssamtalen blir deltagarna reflekterande där den praktiska erfarenheten och teoretiska kunskapen kopplas ihop. Handledning är enligt många den bästa kompetensutvecklingen eftersom den möter pedagogerna precis där de befinner sig.

Vi tillhandahåller handledning i kombination med konsultation eftersom specialpedagogerna hjälper deltagarna att utveckla sin specialpedagogisk kompetens. Att lyfta upp specifika situationer och få hjälp att hitta nya perspektiv och verktyg för att hantera dessa är mycket effektivt sätt att utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos deltagarna. När de fördjupar sina specialpedagogiska kunskaper får de möjlighet att möta ännu fler barn och elevers behov.

I skolans vardag uppstår problem eller dilemma i mötet mellan det ideologiska uppdraget och den praktiska vardagen. Anpassningar görs för individens olikheter men samtidigt ska alla elever nå liknande färdigheter och kunskaper. Detta är inget lätt uppdrag men våra specialpedagoger kan hjälpa er att hitta lösningar.

Specialpedagogisk handledning är en process för lärande som utgår från deltagarnas tidigare erfarenhet, värderingar och förutsättningar. Utifrån deltagarnas behov blir handledningen en kompetensutveckling som bygger såväl intellekt som känslor. Genom handledningssamtalen blir deltagarna reflekterande där den praktiska erfarenheten och teoretiska kunskapen kopplas ihop. Handledning är enligt många den bästa kompetensutvecklingen eftersom den möter pedagogerna precis där de befinner sig.

Vi tillhandahåller handledning i kombination med konsultation eftersom specialpedagogerna hjälper deltagarna att utveckla sin specialpedagogisk kompetens. Att lyfta upp specifika situationer och få hjälp att hitta nya perspektiv och verktyg för att hantera dessa är mycket effektivt sätt att utveckla den specialpedagogiska kompetensen hos deltagarna. När de fördjupar sina specialpedagogiska kunskaper får de möjlighet att möta ännu fler barn och elevers behov.

I skolans vardag uppstår problem eller dilemma i mötet mellan det ideologiska uppdraget och den praktiska vardagen. Anpassningar görs för individens olikheter men samtidigt ska alla elever nå liknande färdigheter och kunskaper. Detta är inget lätt uppdrag men våra specialpedagoger kan hjälpa er att hitta lösningar.

Kontakta oss för frågor och konsultation.
Epost:
maria.engstam@specialpedagogkonsult.se
Telefon:
073-982 55 75

Kontakta oss för frågor och konsultation.
Epost:
maria.engstam@specialpedagogkonsult.se
Telefon:
073-982 55 75