Specialpedagogkonsult

Välkomna till Specialpedagogkonsult!

Välkomna till Specialpedagogkonsult!

Specialpedagogkonsult tillhandahåller specialpedagoger, speciallärare, logopeder, psykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och rektorer med lång erfarenhet av arbete med barn/elever i förskola och skola, handledning av personalgrupper, coaching av rektorer/skolledare, arbetsledning, kursverksamhet och annat utvecklingsarbete inom utbildningssektorn.
Vi kan erbjuda er den kompetens- och kvalitetsutveckling ni behöver. Genom skräddarsydda lösningar täcker vi era behov för kortare eller längre perioder.

Handledning & konsultation

Utbildning & utveckling

Bemanning & rekrytering

”Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.”
/Søren Kierkegaard

Det här tycker våra kunder om Specialpedagogkonsult

Det här tycker våra kunder om Specialpedagogkonsult

”Specialpedagogkonsult har verkligen levererat de mest kompetenta specialpedagogerna till olika uppdrag hos oss på Enbacksskolan. Ett professionellt och vänligt bemötande rakt igenom. Både Maria och hennes specialpedagoger är mycket kunniga inom sina områden och når ett gott samarbete inom organisationen med såväl lärare, elever, föräldrar och elevhälsoteamet.”

/Raija Ilkonen, årets rektor 2020 på Stockholm stad

”De tillfällen som vår verksamhet har haft behov av specialpedagogiskt stöd i form av handledning av arbetslag för enskilda barn eller för barngruppen så har vi anlitat Specialpedagogkonsult. Vi har alltid upplevt att de är professionella och håller hög kvalitet i sitt arbete med att stödja och hjälpa till med att ta fram arbetssätt och metoder som är till hjälp för att vidare utveckla arbetet med det enskilda barnet eller barngruppen.”

/Rosie Sebom-Albornoz Rektor på Dibber Regnbågen förskola .

”Vi har anlitat Specialpedagogkonsult sedan de startade för drygt 14 år sedan. Vi har fått fortbildningar, föreläsningar och handledning i pedagogiska och specialpedagogiska frågor samt arbetslagsutveckling. Vi har alltid varit nöjda med innehåll och resultat och har haft möjlighet att påverka och utforma alla olika tillfällen på det sätt som vi önskat. Jag/vi ger de bästa rekommendationer till Specialpedagogkonsult och hoppas på lång tids samarbete framöver!”

/Maria Geijer, rektor på Förskolan Grindslanten.

Kontakta oss för frågor och konsultation.
Epost:
maria.engstam@specialpedagogkonsult.se
Telefon:
073-982 55 75

Kontakta oss för frågor och konsultation.
Epost:
maria.engstam@specialpedagogkonsult.se
Telefon:
073-982 55 75