Specialpedagogkonsult skriver i Sfi-lärartidningen varje månad.
Klicka på bilden nedan för att läsa.