Specialpedagogkonsult har nu en frågespalt i Sfi-lärartidningen!

 Under Nyheter

Sfi-lärartidningen är webbtidning som kommer ut en gång i månaden. Följ gärna vår frågespalt ”Fråga specialpedagogen” på sidan 8 i tidningen.

Här kan ni läsa vår första frågespalt.