Specialpedagogik – Konsten att möta olikheter

 Under Nyheter

Egentligen finns det inga funktionshinder. Det är vi som skapar funktionshinder genom att inte anpassa miljön så att alla kan vara en del av den.

Specialpedagogik handlar om detta. Hur kan vi anpassa miljön så att alla barn och elever kan må bra och utvecklas?

När elever mår dåligt och kanske har ett beteende som tyder på att de inte mår bra har vi misslyckats med att anpassa miljön. Vi kan aldrig lägga ansvaret på barnen och eleverna.

Specialpedagogkonsults arbete handlar om just detta. Vi hjälper skolledning, förskolechefer och pedagoger att synliggöra alla elevers behov och ger dem metoder och verktyg för att klara av detta komplexa arbete.