Första föreläsningen på Fleminggtan 7

 Under Nyheter

Vår första föreläsning på Fleminggatan 7 ”Barn och språk” med specialpedagog Birgitta Granath blev mycket uppskattad!

”Tack för en mycket givande föreläsning! Jag fick med mig många konkreta tips kring hur vi på vår förskola kan arbeta mer aktivt och medvetet med barns språkutveckling.”

”Jag känner mig nu mer trygg med hur vi kan arbeta för att hjälpa våra barn att gå vidare i sin språkutveckling.”

”Mycket bra och tankeväckande kring vikten av sätta ord på barns upplevelser och hjälpa dem att utveckla sitt språk! Jag skulle vilja ha en föreläsning för föräldrar så att de får upp ögonen för sin egen betydelse för barns språkutveckling.”

Birgitta Granath håller i föreläsningen Barn och Språk